NE PLAĆAJTE TV PRETPLATU! – narodni-list.hr

Ne samo da je nezakonita, pretplata je svojesvrsni harač bez osnova i prihvaćena pljačka građana